Lorjé Consultants

Zorg voor een urenadministratie

Home  >>  Tips en trucs  >>  Zorg voor een urenadministratie

Zorg voor een urenadministratie

On mei 18, 2015, Posted by , In Tips en trucs, With No Comments

Het urencriterium is de sleutel tot vele fiscale gunstregelingen voor IB-ondernemers. Denk aan de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek, de fiscale oudedagsreserve, de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, en de meewerkaftrek. U moet aannemelijk maken dat u ten minste 1.225 uur aan de onderneming heeft besteed.

Als u geen startende ondernemer bent, en u verricht naast het werk voor uw onderneming nog andere werkzaamheden (in of buiten dienstbetrekking), dan moet u tevens aannemelijk maken dat van de voor werkzaamheden beschikbare tijd meer dan de helft is besteed aan uw onderneming.

Het is noodzakelijk dat u bijhoudt hoeveel uren u voor de onderneming bezig bent en wat u in die tijd heeft gedaan. Een achteraf opgemaakte urenstaat en/of een te globale urenstaat kan ertoe leiden dat de zelfstandigenaftrek en enkele andere ondernemersfaciliteiten worden geweigerd. Bij de bestede uren moet u niet alleen denken aan de directe uren. Ook de indirecte uren kunnen meetellen. Denk hierbij aan reisuren (waaronder óók het woon-werkverkeer), overleg en onderhoudswerkzaamheden, telefoongesprekken met klanten, administratievoering, enz.Veel zelfstandigen/ondernemers kunnen door de huidige economische crisis minder declarabele uren maken.

Zij wijken noodgedwongen uit naar meer indirecte werkzaamheden, zoals acquisitie, een andere opzet voor de bedrijfsadministratie of het opmaken van een nog mooiere website. Dergelijke indirecte werkzaamheden worden verricht met het oog op de zakelijke belangen van de onderneming, de daaraan bestede uren tellen dan ook gewoon mee voor het urencriterium.

Bij de beoordeling van het aantal indirecte uren moet de inspecteur ‘bij mogelijke twijfel – in de moeilijke jaren 2009 en 2010 – enige soepelheid betrachten’, zo heeft de minister van Financiën toegezegd. Die toezegging is vastgelegd in een beleidsbesluit van Financiën van 12 maart 2010.

Comments are closed.